Certificaten en Keurmerken

Fundeon

Certificaten Kaptein BouwVoorheen Bouwradius en SBW regisseert, ontwikkelt en levert in opdracht van de
sectoren bouw en infra, producten en diensten op het terrein van scholing en loopbaanbeleid. Met als doel een goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en beroepspraktijk te bewerkstelligen met inbegrip van voldoende loopbaanperspectief.

Hiermee realiseert Fundeon toegevoegde waarde voor de bedrijfstak en zorgt voor vakbekwaamheid en kwaliteit in de bouw. De organisatie werkt nauw samen met het onderwijs, de werkgevers en werknemersorganisaties. En met de ministeries van o.a. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van VROM. De opleidingen zijn erkend door de overheid en het bouwbedrijfsleven.

Woningborg

Vanwege vragen uit de consumenten markt naarCertificaten Kaptein Bouw
zekerheid in de woningbouw heeft Kaptein Bouw gemeend alles op alles te zetten om deze zekerheid te kunnen bieden. U wilt uiteraard geen onnodig risico lopen!

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning let u waarschijnlijk op veel zaken;  bijvoorbeeld hoe de woning eruit ziet, de kwaliteit van de gebruikte materialen en de locatie maar schenkt u ook voldoende aandacht aan de kwaliteit en de financiële positie van de bouwonderneming die uw woning gaat bouwen? En hoe zit het met garanties ten aanzien van de risico’s tijdens de bouwperiode of de garantieperiode na oplevering van uw huis? Het kopen van een woning of appartement is vaak de grootste financiële stap in uw leven.

 

Risico’s op technisch- en financieel gebied dienen dan ook adequaat te worden afgedekt. Gun uzelf de zekerheid van het woningborg-certificaat, welke door Kaptein Bouw wordt gevoerd.

Het woningborg-certificaat biedt u zekerheid wanneer de bouwonderneming van uw nieuwbouwwoning failliet gaat. Het woningborg-certificaat zorgt ervoor dat uw woning zonder meerkosten wordt afgebouwd en dat de bouwkundige kwaliteit ervan tot zes jaar na oplevering gewaarborgd wordt. Bij ernstige gebreken heeft u zelfs tien jaar garantie! Bovendien kunt u, indien nodig, tegen geringe kosten terecht bij een onafhankelijk geschilleninstantie.

 

Naast deze certificaten voldoet Kaptein Bouw aan de UVA en AVA Voorwaarden.

Comments are closed.